Børnehaver og Vuggestuer

BongoBjørne og SalsaSlanger

Velkommen til en koncert hvor I skal være med! Vi skal på tur i den livlige jungle! Her møder vi MaracasAben, SalsaSlangen og den STORE BONGOBJØRN! Kom med! I skal synge, spille og danse."

JungleBongo arbejder med rim og remser i en enkel rammemelodi og med rytmer som ledsagelse til leg og sang. Børnene klapper med på nogle enkle rytmer. de deltager i sanglege og bevægelseslege samt lytter til levende fremført musik. Børnene bevæger sig og leger med, vi bruger kroppen. Krop, musik, rytmer og sang hænger sammen - og huskes bedre. Der er bevægelser tilknyttet nogle af sangene. Det er spændende at tage på tur og møde de forskellige dyr, som har forskellige egenskaber, rytmer og sange.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram